Rheoli'n normaleiddio

Nid yn unig y mae angen i gwsmeriaid ddewis darparwr sydd ag offer dibynadwy, technoleg gref, gwasanaeth ôl-werthu perffaith a chyfnewid gwasanaethau technegol yn rheolaidd. Yn bwysicach fyth, dylai eu rheolaeth fod ar waith i gryfhau ymwybyddiaeth rheolwyr, hunanddibyniaeth.

Cryfhau rheolaeth offer i sicrhau gweithrediad arferol offer, gwella cymhareb defnyddio offer a pherffeithrwydd, bydd hyn yn gwella dangosyddion technegol ac economaidd mentrau yn uniongyrchol, yn cynyddu effeithlonrwydd economaidd mentrau.

Cryfhau costau rheoli data, deunyddiau crai, defnydd ynni, cyflogau, offer, trethi a data cyfrifo costau eraill, rheolaeth, rheolaeth.

 

1. Yn unol â defnyddio manylebau a llawlyfrau gweithredu, defnydd rhesymol o offer, gwahardd gorlwytho wrth ddefnyddio.

2. Cymryd pwys mawr ar hyfforddiant cyn-swydd, cyfnewid gyda chyflenwyr, o fod yn ddiarwybod i ddeall a gwneud gwaith da o gynnal a chadw offer yn ddyddiol.

3.Gwneud safon y system fenter, rheoleiddio ymddygiad gweithwyr, sicrhau gweithrediad arferol parhaus y cynhyrchiad a'r gweithrediad.

4.Cynnig cenadaethau corfforaethol, cynllunio gweledigaeth gorfforaethol, sefydlu diwylliant corfforaethol, datblygu strategaeth gorfforaethol.

 

Rheolwyr yn ennill elw

Pwrpas rheoli: Cwmni sy'n dilyn rhychwant oes hirach a chryfach, yn lle pa mor fwy ydyw. Gwneud i'r cwmni ddatblygu'n barhaus yn ddilys.

Cenhadaeth y cwmni: Mae Bricmaker yn cynnig cyfarpar a datrysiad technoleg o ansawdd uwch i chi, i'ch helpu chi i gael mwy o fuddion economaidd a gwireddu eich gwerth bywyd eich hun!